Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

НРА "Рюрик" подтвердило кредитный рейтинг выпуска облигаций серии "А" ООО "ПЛЕЙС" на уровне "uaССС"

07 апреля 2011 | Сбондс-Украина

Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило борговому інструменту ТОВ «ПЛЕЙС» (облігаційному випуску серії «А») довгостроковий кредитний рейтинг на рівні uaССС з прогнозом «стабільний»

Рейтинг боргового інструменту визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007, позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaCСC характеризується дуже низькою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Потенційна вірогідність дефолту.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методології з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

В ході проведення фінансового аналізу були виявлені певні невідповідності інформації між копіями фінансової звітності, наданої Емітентом, фінансовою звітністю, наведеною в проспекті емісії, та в аудиторському висновку. На думку НРА «Рюрік», ці помилки носять несвідомий та випадковий характер та мають несуттєвий вплив на рівень кредитного рейтингу боргового інструменту.

НРА «Рюрік» спиралось на підтверджену аудиторами фінансову звітність.

Для оновлення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ТОВ «ПЛЕЙС» внутрішню інформацію та річну і квартальну фінансові звітності з 01.01.2009 року до 01.01.2011 року, а також публічну інформацію і власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу боргового інструменту.

Позитивні фактори:

- Наявність забезпечення відсоткових облігацій ТОВ «ПЛЕЙС» у вигляді укладеного договору поруки вiд 08.12.2010 року з ПАТ «Кристал-Інвест» з основною сумою зобов’язання в розмірі 140 млн. грн.

- Головним клієнтом Товариства є УДППЗ «Укрпошта» з розгалуженою мережею поштових відділень, розміщених по всій території України (14,7 тис.), які використовуються для збуту продукції. Частка витрат «Укрпошти» на закупівлю продукції ТОВ «ПЛЕЙС» становить близько 0,2% від загальної суми витрат станом на 01.01.2011 року, отже, існують об’єктивні можливості для збільшення обсягів реалізації продукції Емітента.

- З кінця 2009 року спостерігається зростання обсягів грошових коштів та їх частки в оборотних активах Товариства (станом на 01.01.2011 року їх розмір дорівнює 402,1 тис. грн. та складає 71,94% сукупного обсягу оборотних активів), що дозволяє Емітенту підтримувати показники ліквідності на достатньому рівні.

Негативні фактори:

- Перевищення більш ніж у 990 разів загального обсягу емісії (140 млн. грн.) над розміром власного капіталу (141,2 тис. грн.) станом на 01.01.2011 року. Очікується зростання боргового навантаження, спричинене випуском облігацій, та як наслідок – катастрофічне зниження показників фінансової стійкості Емітента.

- Незважаючи на прибутковість діяльності Емітента за результатами 2009 та 2010 років, обсяги отриманого прибутку (65,1 тис. грн. за 2010 рік) є значно меншими, ніж необхідно для забезпечення погашення облігацій та виплати відсотків за ними (26,6 млн. грн. планових відсоткових виплат щорічно).

- Неповне покриття фінансових ризиків договором поруки. Сума договору покриває лише загальний обсяг емісії облігацій (140 млн. грн.) та не враховує планові процентні виплати за облігаціями.

- Надійність договору поруки емісії облігацій є сумнівною. Виходячи з фінансової звітності поручителя станом на 01.01.2011 року, за рахунок власного капіталу останнього можливо покрити не більше 5,7% від основної суми зобов’язання за договором поруки.

- Незважаючи на незначне зниження показника фінансової залежності (79% станом на 01.01.2011 року), діяльність Емітента характеризується низьким рівнем забезпеченості власним капіталом.

- Критична залежність обсягів реалізації товарів Емітента від співробітництва з ключовим контрагентом (УДППЗ «Укрпошта») та його політики відбору постачальників.

- Відносно короткий строк існування Товариства та незначні ресурси для розвитку бізнесу, відсутність продуманої та деталізованої стратегії розвитку ТОВ «ПЛЕЙС», а також кількісного вираження планових показників діяльності, та як наслідок - високий ступінь невизначеності щодо майбутнього фінансово-господарського стану Емітента, майже унеможливлює прогнозування тенденцій розвитку Компанії.

- Неповнота наданої Емітентом інформації стосовно власного бачення основної діяльності та обсягів реалізації свідчить про закритість та непрозорість діяльності Компанії.


Эмиссия: Плейс, 1-A

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
Дефолт по погашениюЕсть дефолтУкраина20.02.2015140 000 000 UAH-/-/-

Организация: Плейс

Полное название организацииООО "Плейс"
Страна рискаУкраина
ОтрасльТорговля и ритэйл

Поделиться:

Похожие новости:
×