Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

НРА "Рюрик" подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг выпуска облигаций серии "А" ООО "Украинское Гарантийное Агентство" на уровне "uaССС"

05 апреля 2011 | Сбондс-Украина

Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило борговому інструменту ТОВ «Українське Гарантійне Агентство» (облігаційному випуску серії А) довгостроковий кредитний рейтинг на рівні uaССС з прогнозом «стабільний».

Рейтинг боргового інструменту визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007, позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaCСC характеризується дуже низькою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Потенційна вірогідність дефолту.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

Для оновлення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ТОВ «Українське Гарантійне Агентство» внутрішню інформацію та річну фінансову звітність за 2006 – 2010 рр. включно та квартальну фінансову звітність починаючи з 01.01.2009 р. по 01.01.2011 р., а також публічну інформацію і власні бази даних.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу облігаційного випуску серії А.

Позитивні фактори:

– Наявність забезпечення відсоткових облігацій ТОВ «Українське Гарантійне Агентство» у вигляді договору добровільного страхування фінансових ризиків від 28.10.2010 р. зі страховою сумою 100 млн. грн.

– Товариство є єдиним Гарантом системи електронних платежів WebMoney Transfer в Україні, яка стрімко розвивалася протягом 2007 – 2009 рр. (станом на 01.01.2010 р. річні гривневі обороти складали 1 397 млн. грн.). Не дивлячись на відсутність публічних результатів діяльності системи WebMoney Transfer в Україні за 2010 р., а також посилення регуляторних вимог до систем електронних платежів з боку НБУ, НРА «Рюрік» вважає цей напрямок діяльності Емітента досить перспективним.

– Частка грошових коштів в структурі оборотних активів залишається досить значною і станом на 01.01.2011 р. дорівнює 58,47%, що дозволяє підприємству підтримувати показники ліквідності на досить високому рівні (станом на 01.01.2011 р. показник миттєвої ліквідності дорівнював 0,54, а показник поточної ліквідності – 0,87).

– Прибуткова діяльність Емітента за результатами 2010 р. та високі показники рентабельності (за 2010 р. чистий прибуток склав 131,1 тис. грн., а показник рентабельності активів дорівнював 9,49%).

Негативні фактори:

– Річні планові відсоткові платежі за облігаціями (18 млн. грн.) перевищують більше ніж у 76 разів значення EBITDA, розраховане за результатами 2010 р. (235,8 тис. грн.), що говорить про недостатні грошові надходження, які можуть бути використані для сплати процентів за облігаціями.

– Перевищення більше ніж у 811 разів загального обсягу запланованої емісії (100 млн. грн.) над розміром власного капіталу (123,30 тис. грн.) станом на 01.01.2011 р. Після відображення на рахунках балансу коштів, залучених за рахунок розміщення облігації серії А, відбудеться катастрофічне зростання боргового навантаження та зниження показників фінансової стійкості Емітента.

– Виходячи з фінансової звітності страхової компанії, надійність фінансового забезпечення облігаційного випуску є сумнівною. Сума договору покриває лише загальний обсяг емісії облігацій (100 млн. грн.) та не враховує процентні платежі за облігаціями, запланований розмір яких лише за перший рік, за підрахунками НРА «Рюрік», становитиме 18 млн. грн. Договір страхування укладений строком на один рік до 27.10.2011 р., в той час як кінцевий строк погашення облігацій – 09.02.2016 р. В разі непролонгації договору страхування, ризик невиконання Емітентом своїх зобов’язань, починаючи з 27.10.2011 р., буде не застрахованим.

– Низький рівень забезпеченості активів власним капіталом. Зокрема, станом на 01.01.2011 р. показник фінансової залежності дорівнював 0,91, а коефіцієнт фінансового ризику – 9,53, що свідчить про низьку фінансову стійкість Емітента.

– Загальне скорочення розмірів активів протягом 2010 р. Так, станом на 01.01.2011 р. сукупні активи Емітента становили 1 298,0 тис. грн., що на 343,3 тис. грн. (або на 20,9%) менше, ніж станом на 01.01.2010 р. (1 641,3 тис. грн.).

– Відсутність продуманої та деталізованої стратегії розвитку ТОВ «Українське Гарантійне Агентство», а також кількісного вираження планових показників діяльності, та як наслідок – високий ступінь невизначеності щодо майбутнього фінансово-господарського стану Емітента, майже унеможливлює прогнозування тенденцій розвитку Компанії.

– Неповнота наданої Емітентом інформації стосовно власного бачення основної діяльності та обсягів реалізації послуг, які надає Товариство, свідчить про закритість та непрозорість діяльності Компанії.

Эмиссия: Украинское Гарантийное Агентство, 1-A

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
АннулированаУкраина25.01.2016100 000 000 UAH-/-/-

Организация: Украинское Гарантийное Агентство

Полное название организацииООО "Украинское Гарантийное Агентство"
Страна рискаУкраина
ОтрасльДругие отрасли

Поделиться:

Похожие новости:
×