Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Трест "Киевгорстрой-1" выпустит облигации серий "В-F" на 1,444 млрд. грн. (дополнено)

11 марта 2010 | Cbonds

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТРЕСТ "КИЇВМІСЬКБУД-1" ІМЕНІ М. П.ЗАГОРОДНЬОГО
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження: 04209, м. Київ, вул .Лебединська, 6
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04012655
1.5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 5373070
1.6. Електронна поштова адреса: oao@kgs-1.com.ua
1.7. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.

02 березня 2009 року позачерговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства трест "Київміськбуд -1" імені М.П.Загороднього (протокол №2/10 від 02.03.2010р.) було прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення іменних цільових звичайних (незабезпечених) облігацій (серій "В", "С", "D", "E", "F"), загальною номінальною вартістю 1 444 326 935,00 грн. (один мільярд чотириста сорок чотири мільйона триста двадцять шість тисяч дев'ятсот тридцять п'ять гривень 00 копійок).

Розміщення облігацій здійснюється Андеррайтером, який діє від імені, за дорученням і за рахунок Емітента. Розміщення облігацій здійснюється Андеррайтером через організатора торгівлі цінними паперами. Розміщення облігацій здійснюється Андеррайтером за адресами організаторів торгівлі цінними паперами.

Співвідношення суми облігацій товариства, на яку вони розміщуються, загальної суми цінних паперів товариства, що знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу: 1129,55%.

Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій, в повному обсязі 1 444 326 935,00 грн. (один мільярд чотириста сорок чотири мільйона триста двадцять шість тисяч дев'ятсот тридцять п'ять гривень 00 копійок) направляються на фінансування проектних, монтажно-будівельних та інших видів робіт, необхідних для спорудження, введення в дію готельно-офісного будинку на бульварі Дружби Народів, 44-46 у Печерському районі м.Києва загальною площею 125 168,88 м2.

Джерелом погашення облігацій є приміщення офісного центру загальною площею 69 892,84 м2, приміщення банківського центру загальною площею 15 253,90 м2, приміщення готелю загальною площею 2 502,38 м2, вбудовані приміщення загальною площею 5 072,53 м2, машиномісця у кількості 496 шт. в готельно-офісного будинку на бульварі Дружби Народів, 44-46 у Печерському районі м. Києва.

Спосіб розміщення облігацій: відкрите (публічне) розміщення.
Кількість облігацій: 9 272 661 (дев'ять мільйонів двісті сімдесят дві тисячі
шістсот шістдесят одна) шт., у тому числі:
Серії "B" - 6 989 284 шт.;
Серії "C" - 507 253 шт.;
Серії "D" - 1 525 390 шт.;
Серії "E" - 250 238 шт.;
Серії "F" - 496 шт.

Номінальна вартість облігації:
Серії "B" - 139,00 грн.;
Серії "C" - 139,00 грн.;
Серії "D" - 139,00 грн.;
Серії "E" - 139,00 грн.;
Серії "F" - 313 500,00 грн.

Загальна номінальна вартість випуску облігацій: 1 444 326 935,00 грн. (один мільярд чотириста сорок чотири мільйона триста двадцять шість тисяч дев'ятсот тридцять п'ять гривень 00 копійок) у тому числі:
Серії "B" - 971 510 476,00 грн.;
Серії "C" - 70 508 167,00 грн.;
Серії "D" - 212 029 210,00 грн.;
Серії "E" - 34 783 082,00 грн.;
Серії "F" - 155 496 000,00 грн.

Форма існування облігацій: бездокументарна.

Порядкові номери облігацій:
Серії "B" - від 0 000 001 до 6 989 284; Серії "C" - від 000 001 до 507 253; Серії "D" - від 0 000 001 до 1 525 390; Серії "E" - від 000 001 до 250 238; Серії "F" - від 001 до 496.

Права, що надаються власникам облігацій:

- купувати та продавати облігації, з урахуванням застережень (а саме: продаж облігацій на вторинному ринку здійснюється пакетами, які відповідають загальній площі приміщення офісного центру/вбудованого приміщення/ приміщення банківського центру/приміщення готелю або машиномісцям відповідно до серії облігацій та з обов'язковим укладенням Договору бронювання об'єкту будівництва відповідної загальної площі приміщення офісного центру/вбудованого приміщення/приміщення банківського центру/ приміщення готелю/машиномісця); надавати облігації в заставу;

- при погашенні облігацій серії "B" набувати право власності на приміщення офісного центру - одна облігація дає право власникам облігацій на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі приміщення офісного центру в новозбудованому готель но-офісному будинку на бульварі Дружби Народів, 44-46 у Печерському районі м. Києва, закріплених за ними згідно Договору бронювання об'єкту будівництва;

- при погашенні облігацій серії "C" набувати право власності на вбудовані приміщення - одна облігація дає право власникам облігацій на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі вбудованого приміщення в новозбудованому готельно-офісному будинку на бульварі Дружби Народів, 44¬46 у Печерському районі м. Києва, закріплених за ними згідно Договору бронювання об'єкту будівництва;

- при погашенні облігацій серії "D" набувати право власності на приміщення банківського центру - одна облігація дає право власникам облігацій на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі приміщення банківського центру в новозбудованому готельно-офісному будинку на бульварі Дружби Народів, 44-46 у Печерському районі м. Києва, закріплених за ними згідно Договору бронювання об'єкту будівництва;

- при погашенні облігацій серії "E" набувати право власності на приміщення готелю - одна облігація дає право власникам облігацій на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі приміщення готелю в новозбудованому готельно-офісному будинку на бульварі Дружби Народів, 44¬46 у Печерському районі м. Києва, закріплених за ними згідно Договору бронювання об'єкту будівництва;

- при погашенні облігацій серії "F" набувати право власності на машиномісця у вбудовано-прибудованому наземно-підземному паркінгу - одна облігація дає право власникам облігацій на отримання 1 (одного) машиномісця в приміщеннях вбудовано -прибудованого наземно -підземного паркінгу в новозбудованому готельно-офісному будинку на бульварі Дружби Народів, 44¬46 у Печерському районі м. Києва, закріплених за ними згідно Договору бронювання об'єкту будівництва;

- здійснювати інші операції, що не суперечать умовам випуску та чинному законодавству;

У випадку невиконання Емітентом будь-яких зобов'язань за облігаціями, вимагати від поручителя виконати такі зобов'язання у визначеному в цьому рішенні про відкрите (публічне) розміщення порядку. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Обіг облігацій починається після реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про розміщення облігацій відповідної серії і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій відповідної серії.

Порядок оплати облігацій:
Запланована ціна продажу облігацій становить 100% номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу облігацій визначатиметься попитом та ринковими умовами під час розміщення, але не менше номінальної вартості. При розміщенні облігацій їх оплата здійснюється покупцем згідно умов Договору купівлі- продажу обл і га цій, укладеного між Емітентом в особі Андеррайтера та покупцем, виключно грошовими коштами у національній валюті шляхом перерахування повної вартості облігацій на один із наведених нижче поточних рахунків Емітента.

Можливість обміну облігацій на власні акції Емітента Обмін облігацій на власні акції Емітента не передбачений. В.о. Голови Правління - Перший

Заступник Голови Правління Поліщук Г.М.

Организация: Трест Киевгорстрой-1

Полное название организацииПАО "Трест "Киевгорстрой-1" имени М.П.Загороднего"
Страна рискаУкраина
ОтрасльСтроительство и девелопмент

Поделиться:

Похожие новости:
×