Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Гадячская "Сельхозхимия" выпустит облигации серии "А" на сумму 98 млн. грн.

05 марта 2010 | Cbonds

Правління товариства ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАДЯЦЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ»

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента:
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05486987
1.4. Місцезнаходження емітента: 37300, м.Гадяч, Лохвицька, 29
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 05354-22997
1.6. Електронна поштова адреса емітента: vatgsh@mail.ru

01 березня 2010 року черговими Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства Гадяцька «Сільгоспхімія» було прийнято рішення про розміщення облігацій Публічного акціонерного товариства Гадяцька «Сільгоспхімія» (Протокол черговихзагальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства Гадяцька «Сільгоспхімія» № 1/10 від 01.03.2010 року) на загальну суму 98 000 000,00 (дев'яносто вісім мільйонів гривень 00 коп.). Вид цінних паперів: облігації:

Тип цінних паперів: дисконтні, звичайні (незабезпечені);
Форма випуску: іменні;
Форма існування: бездокументарна;
Кількість ЦП: 9 800 000 (дев'ять мільйонів вісімсот тисяч) штук; Номінальна вартість ЦП: 10,00 (десять грн. 00 коп) гривень; Загальна номінальна вартість випуску ЦП: 98 000 000,00 гривень (дев'я¬носто вісім мільйонів гривень 00 коп.); Спосіб розміщення ЦП: відкритий (публічний).

Порядок здійснення відкритого (публічного) розміщення: Розміщення Емітент буде здійснювати самостійно.

Облігації випускаються однією серією «А», порядкові номера облігацій №№ 1-9800000.

Частка облігацій, що розміщується, на дату прийняття рішення складає 93,8223% статутного капіталу Товариства.

Права, що надаються власникам облігацій, що планується розмістити:
- право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
- вільно купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів, а також здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.

Спосіб оплати ЦП: Оплата облігацій при їх розміщенні здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України - гривні шляхом перерахування загальної вартості облігацій на поточний рахунок Емітента відповідно до умов укладених договорів купівлі-продажу облігацій. Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: Метою випуску облігацій є залучення фінансових ресурсів для закупівлі органічних добрив, палива, паливно-мастильних матеріалів, агрохімікатів та пестицидів, вапнякових матеріалів, насіння, зерна та кормів для тварин - 100 відсотків.

Джерелами погашення та виплати процентного доходу є кошти Емітента, отримані від господарської діяльності, що залишаються після розра¬хунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів. Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування та поповнення свого статутного капіталу, для покриття його збитків від господарської діяльності. Члени уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, не планують придбавати цінні папери, що розміщуються.

Конвертація облігацій не передбачається.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління Древаль Павло Михайлович

Поделиться:

Похожие новости:
×