Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

"ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВЕКТОР" продолжает досрочное погашение облигаций серии "В"

08 февраля 2010 | Cbonds

TOB «ВИРОБНИЧИЙ ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ 31776046) повідомляє про продовження дострокового погашення Лотів облігацій серії В

Відомості про початок дострокового погашення Лотів облігацій серії В Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничий вектор».

1. Характеристика емітента:
- Повне найменування емітента:
українською: Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничий вектор» російською: Общество с ограниченной ответственностью «Виробничий вектор» Скорочене найменування емітента: українською: ТОВ «Виробничий вектор» російською: ООО «Виробничий вектор»
- Місцезнаходження емітента:
Україна, 02230, м. Київ, вулиця Боженка, 2. Тел.: (044) 490-51-11, 490-51-15
- Дата заснування:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничий вектор» створене шляхом об'єднання вкладів учасників. Ідентифікаційний код юридичної особи - 31776046. Свідоцтво серія А00 № 064452 видане Деснянською районною у місті Києві державною адміністрацією. Дата проведення державної реєстрації 15.01.2002 р. № 1 066 105 0002 000455.

2. Характеристика цінних паперів емітента, що приймається до дострокового погашення.
2.1. Вид та категорія цінних паперів: іменні безпроцентні (цільові) облігації, серія В
2.2. Форма випуску облігацій: бездокументарна.
2.3. Номінальна вартість однієї облігації становить: серія В - 29,00 грн. (двадцять дев'ять грн. 00 коп.)
2.4. Свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про реєстрацію випуску облігацій підприємств, реєстраційний № 122/2/05 від «17» червня 2005 року.
3. Порядок продовження дострокового погашення облігацій.
3.1. Адреси місць, дати початку і закінчення дострокового погашення облігацій: Дострокове погашення облігацій емітентом здійснюється виключно шляхом передачі квартири/окремого нежитлового приміщення (майнових прав) в об'єктах нерухомості № 2, 3 та 4 житлового комплексу за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, буд. 2 (будівельна адреса), м. Київ, вул. Кудряшова, буд. 20, 20 Б та 20 Г (поштова адреса) відповідно, на підставі даних Зведеного облікового реєстру рахунків власників облігацій (надалі - Зведений обліковий реєстр), який складається Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (надалі - Депозитарій) на кінець дня, що передує погашенню облігацій та надається на початок погашення.

Дострокове погашення облігацій здійснюється за наступною адресою: Україна, 02230, м. Київ, вул. Боженка, 2 Тел.: (044) 490-51-11, 490-51-15.

Початок дострокового погашення випуску облігацій: 16 лютого 2010 року, за¬кінчення прийому облігацій до погашення 16 березня 2010 року (включно).

3.2. Порядок дострокового погашення, здійснення операцій і депонування: Дострокове погашення облігацій здійснюється Лотами, розмір та характеристики яких визначені емітентом, шляхом передачі квартири/окремого нежитлового приміщення (майнових прав) в об'єктах нерухомості № 2, 3 та 4 житлового комплексу за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, буд. 2 (будівельна адреса), м. Київ, вул. Кудряшова, буд. 20, 20 Б та 20 Г (поштова адреса) відповідно. Власник Лоту при його погашенні має право на отримання у власність квартири/окремого нежитлового приміщення (майнових прав) в об'єктах нерухомості № 2, 3 та 4 житлового комплексу за адресою: м. Київ, вул. Механі¬заторів, буд. 2 (будівельна адреса), м. Київ, вул. Кудряшова, буд. 20, 20 Б та 20 Г (поштова адреса) відповідно. Розмір Лоту, який приймається до погашення, повинен відповідати площі отримуваної квартири/окремого нежитлового приміщення, яка визначена в Технічному паспорті квартири/окремого нежитлового приміщення, виданого БТІ.

Дострокове погашення облігацій здійснюється Лотами на підставі Зведеного облікового реєстру.

Інформація для складання зазначеного Зведеного облікового реєстру формується після закінчення операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій. Сформований Зведений обліковий реєстр випуску надається Депози¬тарієм емітенту до 10.00 дня погашення.

При достроковому погашенні облігацій Покупець повинен перерахувати облігації (Лот) Емітенту з особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в Депозитарії до 15.00 дня початку дострокового погашення облігацій. Якщо строк дострокового погашення облігацій припадає на неробочий (вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, початок дострокового погашення облігацій переноситься на перший робочий день після неробочого (вихідного) дня.

У випадку, якщо на момент погашення вартість 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі квартири/окремого нежитлового приміщення перевищує номінал облігацій, власник отримує 0,01 (одну соту) квадратного метра такої площі за номіналом облігації. У випадку, якщо на момент погашення облігацій вартість 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі квартири/окремого нежитлового приміщення менша за номінал облігацій, власник отримує 0,01 (одну соту) квадратного метра такої площі за номіналом облігації, та різницю між номіналом облігації та вартістю 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі квартири/окремого нежитлового приміщення.

3.3. Дії, що проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для дострокового погашення.
У разі, якщо власник облігацій у визначений цією відомістю термін не перерахував облігації, що підлягають достроковому погашенню, зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок в цінних паперах емітента, то отримання квартири/окремого нежитлового приміщення (майнових прав) в об'єк¬тах нерухомості № 2, 3 та 4 житлового комплексу за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, буд. 2 (будівельна адреса), м. Київ, вул. Кудряшова, буд. 20, 20 Б та 20 Г (поштова адреса) відповідно, здійснюється після особистого звернення власника облігацій до емітента протягом місяця з дати закінчення погашення облігацій за адресою: Україна, 02230, м. Київ, вул. Боженка, 2. В разі недотримання даного строку облігації до погашення не приймаються, а квартира/окреме нежитлове приміщення (майнові права) в в об'єктах нерухомості № 2, 3 та 4 житлового комплексу за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, буд. 2, може бути відчужена емітентом на свій розсуд.

Директор TOB «Виробничий вектор» А.О.Руденко

Эмиссия: Производственный вектор, 1-В

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
Досрочно погашенаУкраина28.05.201058 000 000 UAH-/-/-

Организация: Производственный вектор

Полное название организацииООО "Производственный вектор"
Страна рискаУкраина
ОтрасльСтроительство и девелопмент

Поделиться:

Похожие новости:
×