Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

"Европоль" выпустит облигации серий "В-Е" на сумму 10 млн. грн.

01 октября 2009 | CbondS

28.09.2009 року Зборами учасників СУАП "Європоль" ТОВ було прийнято рішення про розміщення облігацій СУАП "Європоль" ТОВ серій "В","С","D","Е" (протокол зборів учасників СУАП "Європоль" ТОВ № 1-О від 28.09.2009 р.)

Планується розмістити 1000 (Одну тисячу) штук іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій в документарній формі номінальною вартістю 10000,00 (десять тисяч) гривень, загальна номінальна вартість випуску – 10000000,00 (десять мільйонів) гривень.

Розміщення здійснюється шляхом закритого (приватного) розміщення облігацій чотирма серіями: серія B, серія C, серія D, серія E.

Серія B: 250 (двісті п`ятдесят) штук іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій в документарній формі загальною номінальною вартістю 2 500 000,00 (два мільйона п`ятсот тисяч гривень, 00 коп.) грн. Усі облігації випуску мають однакову серію B .Порядкові номера облігацій 001-250

Серія C: 250 (двісті п`ятдесят) штук іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій в документарній формі загальною номінальною вартістю 2 500 000,00 (два мільйона п`ятсот тисяч гривень, 00 коп.) грн. Усі облігації випуску мають однакову серію C .Порядкові номера облігацій 001-250

Серія D: 250 (двісті п`ятдесят) штук іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій в документарній формі загальною номінальною вартістю 2 500 000,00 (два мільйона п`ятсот тисяч гривень, 00 коп.) грн. Усі облігації випуску мають однакову серію D .Порядкові номера облігацій 001-250

Серія E: 250 (двісті п`ятдесят) штук іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій в документарній формі загальною номінальною вартістю 2 500 000,00 (два мільйона п`ятсот тисяч гривень, 00 коп.) грн. Усі облігації випуску мають однакову серію E .Порядкові номера облігацій 001-250

Співвідношення кількості облігацій, що розміщуються, до розміру Статутного капіталу складає 666,48 %.

Співвідношення номінальної вартості облігацій серії B, що розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента – 166,62%

Співвідношення номінальної вартості облігацій серії C, що розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента – 166,62 %.

Співвідношення номінальної вартості облігацій серії D, що розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента – 166,62 %.

Співвідношення номінальної вартості облігацій серії E, що розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента – 166,62 %.

Товариство має в обігу облігації серії А. Співвідношення кількості облігацій, що перебувають в обігу, до розміру статутного капіталу емітента – 333,24 %

Частка загальної кількості облігацій (з урахуванням раніше випущених), складає 999,73% статутного фонду Товариства.

Власники облігацій Емітента мають право: на отримання номінальної вартості облігацій при їх погашенні; на отримання процентного доходу за облігаціями у встановлений строк; подати Емітенту облігації для дострокового викупу відповідно до умов їх випуску; продавати облігації лише тим особам, які визначені в п.4.7.2

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітента.

При розміщенні облігацій їх оплата здійснюється покупцем відповідно до укладеного договору купівлі-продажу облігацій шляхом внесення повної вартості облігацій в касу підприємства або шляхом перерахування повної вартості облігацій на поточний рахунок емітента № 26003052225086 в ХГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533.

Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України - гривні.

Облігації сплачуються інвесторами виключно грошовими коштами на підставі та відповідно до договорів купівлі-продажу, але не пізніше дати закінчення розміщення.

Ціна продажу (розміщення) визначається договором купівлі-продажу облігацій, укладеним між емітентом та покупцем.

Право власності на придбані облігації Покупець набуває з моменту повної оплати вартості облігацій та з моменту внесення запису до реєстру цінних паперів у реєстратора.

Кошти, отримані від продажу облігацій, в повному обсязі (100%) будуть спрямовані на поповнення обігових коштів підприємства, будівлю торгівельних майданчиків та магазинів.

Емітент зобов`язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування та поповнення свого статутного капіталу, для покриття його збитків від господарської діяльності.

Погашення облігацій та виплата доходу буде здійснюватись за рахунок грошових коштів від діяльності Емітента, що залишаються в його розпорядженні після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов‘язкових платежів.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Бахтінов Павло Володимирович


Характеристика:

- СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО- АМЕРИКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОПОЛЬ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30751167;
- Місцезнаходження емітента: м.Харків,вул.Плеханівська,б.18. 61001;
- Регіон емітента: 6310138800;
- Телефон керівника емітента: 0577142277;
- Електронна поштова адреса: markova@rost.kharkov.ua

Организация: Европоль

Полное название организацииCовместное украинско-американское предприятие ООО "Европоль" (г.Харьков)
Страна рискаУкраина
ОтрасльТорговля и ритэйл

Поделиться:

Похожие новости:
×