Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

БАНК "РЕНЕССАНС КАПИТАЛ" выпускает облигации серий "В" и "С"

07 November 2008 | "CbondS"

Загальними зборами учасників ТОВ "Банк Ренесанс Капітал" 26.09.2008 р. було прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій на суму, що перевищує 25% статутного капіталу товариства.

До розміщення пропонуються облігації Серій "В", "С" у бездокументарній формі існування, іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені) у кількості 300 000 (триста тисяч) штук: Серія "В" - 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) штук; Серія "С" - 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) штук.

Номінальна вартість облігації: Серія "В" - 1 000 (одна тисяча) грн. 00 коп. кожна; Серія "С" - 1 000 (одна тисяча) грн. 00 коп. кожна.

Загальна номінальною вартість облігацій 300 000 000 (триста мільйонів) грн. 00 коп.: загальна номінальна вартість облігацій Серії "В" - 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) грн. 00 коп.; загальна номінальна вартість облігацій Серії "С" - 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) грн. 00 коп.

Загальна номінальна вартість облігацій, що розміщуються, становить 209,2 % від існуючого статутного капіталу.

Загальна номінальна вартість облігацій, що знаходяться в обігу, становить 96,9% від існуючого статутного капіталу.

Права, що надаються власникам облігацій Серії "В" та "C": купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; отримувати відсотковий дохід та номінальну вартість облігацій у встановлені строки; право подавати облігації Банку для викупу у встановлені строки відповідно до умов їх обігу; пред’являти облігації Банку для їх погашення при настанні дати закінчення обігу облігацій; самостійно визначати зберігача облігацій; здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству та умовам розміщення.

Погашення облігацій та виплата відсоткового доходу по облігаціях Серії "В" та "C" здійснюється за рахунок власних коштів після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов’язкових платежів, отриманого від діяльності Банку.

Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій Серії "В" та "C", будуть направлені на збільшення кредитного портфелю Банку у повному обсязі - у сумі 300 000 000 (триста мільйонів) грн. 00 коп. Зокрема, планується, що вказана сума коштів в рівних обсягах буде спрямована на надання споживчих кредитів фізичним особам, а саме: на придбання товарів тривалого використання - в сумі 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) грн. 00 коп., на кредитування населення (фізичних осіб) на загальні потреби - в сумі 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) грн. 00 коп.

На момент прийняття рішення невідомо про інформацію щодо кількості цінних паперів, які планують придбати члени органів управління товариством.

Можливість конвертації цінних паперів не передбачено.

Загальні відомості
- Повне найменування емітента – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ"
- Організаційно-правова форма емітента – Товариство з обмеженою відповідальністю
- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 26333064
- Місцезнаходження емітента – вул. Глибочицька, 4, м. Київ, 04050
- Міжміський код, телефон та факс емітента – (044) 496-88-96, (044) 496-88-97
- Електронна поштова адреса емітента – mpryanichnikov@rccf.ua
- Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – немає
- Вид особливої інформації – Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків

Эмиссия: Банк Ренессанс Капитал Украина, 1-В

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
АннулированаУкраина26.11.2011150 000 000 UAH-/-/-

Организация: Банк Ренессанс Капитал Украина

Полное название организацииПАО "Банк Ренессанс Капитал Украина"
Страна рискаУкраина
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×