Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

"ЭНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" планирует выпустить облигации на 350 млн. грн.

19 июня 2008 | "Сbonds"

03.06.2008 р. загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій відкритого акціонерного товариства "Енергомашспецсталь".

Характеристика облігацій – іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені) облігації.

Кількість облігацій – 350 000 штук.

Номінальна вартість облігації – 1 000,00 (одна тисяча грн. 00 коп.) гривень.

Загальна номінальна вартість випуску облігацій – 350 000 000,00 (триста п’ятдесят мільйонів грн.00 коп.) гривень.

Форма існування облігацій – бездокументарна.

Спосіб розміщення облігацій – відкрите (публічне) розміщення.

Співвідношення кількості облігацій підприємств, що розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента складає 889,68%.

Права, що надаються власникам облігацій:

Власники облігацій мають право:
- купувати та продавати їх на вторинному біржовому та позабіржовому ринку цінних паперів;
- отримувати відсотковий дохід та номінальну вартість облігацій у встановлені строки;
- подавати облігації до викупу у встановленому порядку;
- подавати облігації до погашення у встановлені строки;
- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству.

Спосіб оплати облігацій.

Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення складає 100 % вартості від номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу облігацій визначається попитом та ринковими умовами під час первинного розміщення (але не нижче номінальної вартості) та зазначається в договорі купівлі-продажу облігацій.

Валюта, у якій здійснюється оплата облігацій: національна валюта України – гривня.

Оплата здійснюється відповідно до умов договорів купівлі-продажу облігацій, укладених Покупцями облігацій з Емітентом в особі Андеррайтера – ТОВ "Перша Фондова Брокерська Компанія", шляхом перерахування 100% вартості облігацій на поточні рахунки.

Строк оплати облігацій визначається умовами договору купівлі-продажу облігацій, який укладається між Покупцем та уповноваженим Емітентом Андеррайтером ТОВ "Перша Фондова Брокерська Компанія", але 100% оплата повинна бути здійснена до закінчення розміщення облігацій.

Мета емісії облігацій.

Метою емісії облігацій є фінансове стимулювання виробництва емітента, а саме на придбання та введення в експлуатацію нового виробничого обладнання, реконструкцію та модернізацію виробничих потужностей, впровадження нових технологій для вдосконалення якості продукції.

Джерелами погашення облігацій і виплати відсоткового доходу за ними будуть виступати кошти товариства, отримані в результаті господарської діяльності, що залишаються після проведення розрахунків з бюджетом та сплати інших обов’язкових платежів. Емітент зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття його збитків від господарської діяльності.

Конвертація облігацій умовами розміщення не передбачається.

Відсоткова ставка по облігаціях на перший, другий, третій та четвертий відсоткові періоди встановлюється в розмірі 18,0 % (вісімнадцять відсотків) річних у гривні. Відсоткова ставка для 5-8, 9-12, 13-16, 17-20 відсоткових періодів визначається Емітентом згідно рішення Наглядової ради Емітента і оприлюднюється.

Организация: Энергомашспецсталь

Полное название организацииОткрытое акционерное общество "Энергомашспецсталь"
Страна рискаУкраина
ОтрасльЦветная металлургия

Поделиться:

Похожие новости:
×