Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Результаты деятельности коммерческих банков Украины за 1 квартал 2005 года

26 апреля 2005 | Сbonds

26 квітня у приміщенні Асоціації українських банків відбулася прес-конференція “Підсумки діяльності за перший квартал 2005 року". Як повідомив журналістам Президент АУБ Олександр Сугоняко, за перший квартал 2005 року приріст ВВП склав 5,4% (у 2004 році – 12,3%), приріст обсягів промислової продукції становив 7,1% (19,5%). З початку року індекс споживчих цін становив 4,4%, а за відповідний період 2004 року - 2,2%. Національна валюта ревальвувала за квартал на 0,47%, а валові валютні резерви Національного банку на початок квітня 2005 року зросли до 11,584 млрд. доларів. Тобто макроекономічні умови першого кварталу в цілому сприяли діяльності банківської системи.

За даними НБУ в Україні за станом на 01.04.2005 року зареєстровано 185 банків проти 181 на початок року. У першому кварталі 2005 року НБУ зареєстровав 4 комерційних банка: “Міжнародний іпотечний банк”, "Євробанк", "Внешторгбанк (Україна)" та "Фінансова Ініціатива". За станом на 1 квітня 2005 року в стадії ліквідації знаходиться 21 банк. Ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій має 161 комерційний банк.

Станом на 1 квітня 2005 р. обсяг активів банківської системи становив 158578 млн. грн., зростання за квартал склало 12,1%. В основному воно відбулося за рахунок росту обсягів кредитних операцій, частка яких становить 66,1% загальних активів, та високоліквідних активів. Загальна сума зобов’язань становила 131396 млн. грн., що на 15424 млн. грн. (13,3%) більше, ніж станом на 1 січня 2005 року. Зростання відбулося в основному за рахунок вкладів фізичних осіб на 8354 млн. грн. (20,3%), коштів суб’єктів господарювання на 6558 млн. грн. (16,3%), та коштів небанківських фінансових установ на 566 млн. грн. (12,4%).

Балансовий капітал банківської системи України за станом на 01.04.2005 року склав 19760 млн. грн., що на 7,3%, або на 1344 млн. грн. більше, ніж на початок року. Слід зазначити, що це зростання відбулося в основному за рахунок збільшення обсягу статутного капіталу та фінансового результату. За квартал прибуток банків склав 636,9 млн. грн. (у 2004 році – 246,8 млн. грн.).

Протягом кварталу облікова ставка дорівнювала 9%, а кредитні ставки банків у національній валюті зменшилися з 17,3% до 17,0% річних. За квартал обсяг кредитів, наданих суб’єктам господарювання зріс на 8,2%, а фізичним особам на 7,3%. З початку року продовжували зростати довгострокові кредити та кредити в інвестиційну діяльність. Протягом кварталу довгострокові кредити збільшилися на 9,7 % (за відповідний період минулого року – на 14,7 %) і становили 49956 млн. грн. або 47,6 % від наданих кредитів. Кредити в інвестиційну діяльність збільшилися на 16,9 % (за відповідний період минулого року – на 9,7 %) і складають 7085,4 млн. грн. (9,0% від кредитів, наданих суб’єктам господарської діяльності)...

* * *

Для аналізу показників роботи банків за перший квартал Асоціація українських банків використала баланси 139 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.04.2005 року, які представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшов 131 банк, зроблені розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій протягом 2004-2005 років.

Загальний обсяг активів 139 банків становив 135,4 млрд. грн. По індикативній групі банків активи за квартал зросли на 15’340 млн. грн., або на 13,0%. При цьому після спаду на початок року протягом кварталу знов відбулося поступове зростання обсягу активів.

Структура активів індикативної групи протягом кварталу зазнала змін: зросла питома вага кредитів суб’єктам господарювання з 50,8% до 60,2%, вкладень банків у цінні папери з 6,2% до 7,4% та залишки на коррахунках в інших банках з 13,3% до 16,2%; знизилася частка міжбанківських кредитів з 6,8% до 6,1% та залишків у касі банків з 4,2% до 3,4%.

За станом на 01.04.2005 р. структура чистих активів мала такий вигляд (у дужках – значення на 01.01.2005 року): 60‚2% (58,0%) - кредитний портфель та лізинг; 16,3%(13,3%) - коррахунки в інших банках; 7‚4%(6,2%) - інвестиційний портфель (державні цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 6,1%(6,8%) - депозити та кредити в інших банках; 2,5%(2,6%) – інші активи; 6‚1%(6,6%) - матеріальні та нематеріальні активи; 3‚4%(4,2%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,2%(0,1%) - інвестиції капіталу.

Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування за станом на 01.04.2005 р. була такою: кредити юридичним особам – 73,0%(71,3%) та склали 54,9 млрд. грн.; кредити та депозити іншим банкам – 9,9%(10,6%) – 8,1 млрд. грн.; кредити фізичним особам – 17,1%(18,1%) – 14,1 млрд. грн..

Структура зобов’язань протягом кварталу змінилась. При цьому зросла питома вага коштів до запитання з 30,6% до 33,5%, строкових депозитів з 45,9% до 46,6% та зменшилася частка залучених міжбанківських кредитів з 16,4% до 12,4%.
За станом на 01.04.2005 р. вона мала такий вигляд: 33,5%(30,6%) - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 46‚6%(45,9%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 12‚4%(16,4%) - залучені строкові кошти банків; 2,7%(3,1%) - коррахунки інших банків; 1,6%(1,3%) - субординована заборгованість; 0,2%(0,1%) - цінні папери власного боргу; 3,0%(2,6%) - інші.

Обсяг регулятивного капіталу 139 банків на 01.04.2005 року становив 18’623,5 млн. грн., або 2720,4 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу становив 11’288 млн. грн., або 1648,9 млн. ЄВРО. По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) за станом на 1.04.2005 року становив 900,4 млн. грн. Приріст капіталу цих банків за квартал склав 5,7%. Зростання капіталу відбувається в основному за рахунок статутного капіталу, який зріс з початку року на 4,9% (495,3 млн. грн.) та фінансового результату.

Фінансовий результат з початку року 139 банків становив 509,7 млн. грн. По цих банках середня прибутковість активів за станом на 01.04.2005 р. склала 0,38%, а прибутковість статутного капіталу – 4,5%, що більше ніж у першому кварталі 2004 року: 0,24% та 3,1% відповідно.

У порівняльній групі банків прибуток зріс на 273,8 млн. грн.: з 230,0 млн. грн. у 2004 році до 503,8 млн. грн. у поточному.

За станом на 01.04.2005 структура доходів (в дужках – значення на 01.01.05 року): 68,8% (69,1%) - процентні, 17,6% (20,4%) - комісійні, 13,6% (10,5%) - інші.

Структура процентних доходів: 59,2% (60,1%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 4,2% (4,5%) - від цінних паперів; 18,7% (18,5%) - від операцій з філіями; 3,6% (3,7%) - від розміщення коштів у інших банках; 14,2% (12,5%) - від кредитів фізичним особам; 0,1% (0,1%) - від інших операцій.

Структура витрат: 49,3% (47,2%) - процентні витрати, 37,3% (36,1%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 2,9% (3,2%) - комісійні витрати; 7,6% (11,7%) – утворення резервів; 2,8% (1,7%) - податок на прибуток; 0,1% (0,1%) – непередбачені витрати.

Структура процентних витрат: 40,5% (41,1%) - за коштами фізичних осіб; 28,6% (28,7%) - за операціями з філіями; 7,9% (8,3%) - за коштами інших банків; 15,1% (14,3%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 0,6% (0,7%) - від цінних паперів; 1,4% (1,5%) - за коштами, залученими від НБУ; 2,1% (1,8%) - від коштів небанківських фінансових структур; 3,8% (3,6%) - за іншими операціями.

Поделиться:

Похожие новости:
×