Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

ООО «АРТА Ценные бумаги» 18 апреля начнет размещение своих 10-ти летних облигаций на сумму 10 млн. грн.

04 апреля 2005 | Сbonds

Найменування Емітента: Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «АртА Цінні Папери». Скорочене найменування: ТОВ «АртА Цінні Папери». Юридична адреса: 01001, м.Київ, Печерський р-н, пров. Музейний, 4. Поштова адреса: 01001, м.Київ, Печерський р-н, пров.Музейний, 4. т.: (+38 044) 4907026, факс: (+38 044) 4907027, e-mail: arta@arta-invest.com, Oleg.Shіpanyuk@arta-invest.com. Рішення про випуск облігацій було прийнято та затверджене Протоколом засідання дирекції ТОВ «АртА Цінні Папери» №5 від 24.01.2005 року.

Характеристика облігацій, що випускаються:
* Вид облігацій: іменні процентні, без додаткового забезпечення.
* Термін обігу облігацій – з 18.04.05 р. до 18.04.15 р. включно. Облігації вільно обертаються протягом всього терміну обігу.
* Форма випуску облігацій: бездокументарна.
* Облігації випускаються однією серією А.
* Загальна номінальна сума випуску облігацій становить 10 000 000 (десять мільйонів) гривень.
* Кількість облігацій: загальна кількість облігацій 10 000 (десять тисяч) штук.
* Номінальна вартість однієї облігації становить 1 000 (одна тисяча) гривень.
* Розмір доходу за облігаціями:
Процентний доход за облігаціями нараховується за один процентний період з 18.04.2005 р. по 18.04.2015 р., який дорівнює строку обігу облігацій. Процентна ставка на весь процентний період встановлюється в розмірі 1% (одного відсотка) річних. Відповідно, розмір процентної виплати становить 100,05 (сто гривень п’ять копійок) на одну облігацію. Тривалість процентного періоду складає 3 652 (три тисячі шістсот п’ятдесят два) календарних дні.
* Строки та порядок продажу облігацій: Облігації розміщуються шляхом відкритого продажу серед юридичних та фізичних осіб, резидентів та нерезидентів. Продаж облігацій здійснюється емітентом за такою адресою: ТОВ «АртА Цінні Папери» (код ЄДРПОУ 32709075), 01001 м.Київ, пров.Музейний, 4, тел.: (044) 490-70-26, факс: (044) 490-70-27 (ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів «Діяльність по випуску та обігу цінних паперів», серія АА №719694 від 31.01.2004 р.).
* Дата початку розміщення облігацій: 18.04.2005 р.
* Дата закінчення розміщення облігацій: 17.04.2015 р.
* Строки погашення та строки виплати процентного доходу: Виплати процентного доходу здійснюються у національній валюті України (гривні) безпосередньо Емітентом за адресою: ТОВ «АртА Цінні Папери», 01001, м.Київ, Печерський р-н, пров.Музейний, Виплата процентного доходу здійснюється 1 (один) раз одночасно з погашенням облігацій.Виплата процентного доходу здійснюється протягом 1 (одного) банківського дня 19.04.2015 р.Погашення облігацій власникам облігацій буде здійснюватись на їхні рахунки у національній валюті України гривні безпосередньо Емітентом.
* Можливість подання облігацій для дострокового погашення (викупу): Емітент залишає за собою право достроково викуповувати облігації за договірною ціною в будь-яку дату протягом строку обігу облігацій при зверненні власника облігацій до Емітента. Достроковий викуп здійснюється шляхом укладання Емітентом з власником облігацій договору купівлі-продажу цінних паперів. До 12.00 узгодженої дати дострокового викупу власник облігацій перераховує облігації в кількості, що вказана в договорі купівлі-продажу, на рахунок Емітента в ВАТ «МФС». Після чого Емітент протягом 1 (одного) банківського дня перераховує грошові кошти на рахунок Продавця.
* Можливість обміну облігацій на акції: не передбачена.

Поделиться:

Похожие новости:
×