Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Комvерческие банки Украины - итоги деятельности в 2004 году

01 февраля 2005 | Сbonds

1 лютого у приміщенні Асоціації українських банків відбулася прес-конференція “Підсумки діяльності банківської системи за 2004 рік". Як повідомив журналістам Президент АУБ Олександр Сугоняко, за 2004 рік приріст ВВП склав 12,0% (у 2003 році – 8,5%), приріст обсягів промислової продукції становив 12,5% (15,8%). У минулому році індекс споживчих цін становив 12,3%, а у 2003 - 8,5%. Національна валюта ревальвувала за рік на 0,49%, а валові валютні резерви Національного банку на початок 2005 року зросли до 9,5 млрд. доларів. Тобто макроекономічні умови минулого року у цілому сприяли діяльності банківської системи.

За даними НБУ в Україні за станом на 01.01.2005 року зареєстровано 182 банки проти 179 за станом на 1.01.2004 року. У 2004 році НБУ зареєстровано 7 комерційних банків: “Столиця”, ЗАТ "Траст-капітал", "Український банк реконструкції та розвитку", АКБ "ФОКАС", "Українська Фінансова Група", "Камбіо", "Міжнародний Іпотечний Банк" (у 2003 – 3). Протягом року було ліквідовано 4 комерційних банки, з них шляхом реорганізації – 1 банк. За станом на 1 січня 2005 року в стадії ліквідації знаходяться ще 20 банків. Ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій мають 160 комерційних банків.

Станом на 1 січня 2005 р. обсяг чистих активів банківської системи становив 134524 млн. грн., зростання за рік склало 34,2%. В основному воно відбулося за рахунок росту обсягів кредитних операцій, частка яких становить 68,7% усіх активів та високоліквідних активів. Загальна сума зобов’язань становила 115866 млн. грн., що на 28561 млн. грн. (32,6%) більше, ніж станом на 1 січня 2004 року. Зростання відбулося в основному за рахунок коштів суб’єктів господарювання на 12141 млн. грн. (43,4%), вкладів фізичних осіб на 9092 млн. грн. (28,3%) та коштів інших банків на 4033 млн. грн. (94,6%).

Балансовий капітал банківської системи України за станом на 01.01.2005 року склав 18658 млн. грн., що на 44,8%, або на 5770 млн. грн. більше, ніж рік тому. Слід зазначити, що це зростання відбулося в основному за рахунок збільшення обсягу статутного капіталу та фінансового результату. За минулий рік банки отримали прибуток у 1410 млн. грн. (у 2003 році – 827 млн. грн.).

Протягом року облікова ставка зросла з 7% до 9%, а кредитні ставки банків у національній валюті зменшилися з 17,7% до 17,5% річних. За 2004 рік сума кредитів, наданих суб’єктам господарювання, зросла на 25,4%, а фізичним особам на 64,5%. Випереджаючими темпами продовжували зростати довгострокові кредити та кредити в інвестиційну діяльність. За рік довгострокові кредити збільшилися на 61,8 % і становили 45518 млн. грн., або 46,8 % від наданих кредитів. Кредити в інвестиційну діяльність збільшилися на 75,5 % (за 2003 рік – на 74,3 %) і складають 6060 млн. грн.

* * *

Для аналізу показників роботи банків за минулий рік Асоціація українських банків використала баланси 140 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.01.2005 року, які представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшли 120 банків, зроблені розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій протягом 2003-2004 років.

Загальний обсяг “чистих” активів 140 банків становив 118,8 млрд. грн. По індикативній групі банків “чисті” активи за рік зросли на 27’74 млн. грн., або на 31,9%. При цьому зростання обсягу активів відбувалося поступово протягом всього минулого року.

Структура “чистих” активів індикативної групи протягом року зазнала змін: зменшилася питома вага кредитів кредитів суб’єктам господарювання з 61,9% до 60,4% та вкладень банків у цінні папери з 6,6% до 6,2%; зросли залишки на коррахунках в інших банках з 11,9% до 13,2% та міжбанківські кредити з 6,1% до 6,7%.

За станом на 01.01.2005 р. структура чистих активів мала такий вигляд (у дужках – значення на 01.01.2004 року): 60‚4% (61,9%) - кредитний портфель та лізинг; 13,2%(11,9%) - коррахунки в інших банках; 6‚2%(6,6%) - інвестиційний портфель (державні цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 6,7%(6,1%) - депозити та кредити в інших банках; 2,6%(2,8%) – інші активи; 6‚6%(6,2%) - матеріальні та нематеріальні активи; 4‚2%(4,3%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,1%(0,2%) - інвестиції капіталу.

Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування за станом на 01.01.2005 р. була такою: кредити юридичним особам – 71,5%(75,9%) та склали 54,1 млрд. грн.; кредити та депозити іншим банкам – 10,5%(9,6%) – 7,9 млрд. грн.; кредити фізичним особам – 18,0%(14,5%) – 13,6 млрд. грн.. Позитивним зрушенням є різке зростання протягом року частки кредитів фізичним особам у загальному кредитному портфелі.

Структура “чистих” зобов’язань протягом року змінилась. При цьому знизилася питома вага коштів до запитання з 30,6% до 31,8% та коррахунків інших банків з 3,9% до 2,9%; зросла частка строкових депозитів з 43,5% на початок року до 46,0%.

За станом на 01.01.2005 р. вона мала такий вигляд: 30,6%(31,8%) - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 46‚0%(43,5%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 16‚4%(16,3%) - залучені строкові кошти банків; 2,9%(3,9%) - коррахунки інших банків; 1,3%(1,4%) - субординована заборгованість; 0,2%(0,3%) - цінні папери власного боргу; 2,6%(2,9%) - інші.

Обсяг регулятивного капіталу 140 банків на 01.01.2005 року становив 17’221,6 млн. грн., або 2386,1 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу становив 10’782 млн. грн., або 1493,9 млн. ЄВРО. По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) за станом на 1.01.2005 року становив 15168,4 млн. грн. Приріст капіталу цих банків за рік склав 47,4%. Зростання капіталу відбувається в основному за рахунок статутного капіталу, який зріс за рік на 45,3% і дорівнює 9892 млн. грн.

Фінансовий результат за рік 140 банків становив 1155,9 млн. грн. По цих банках середня прибутковість “чистих” активів за станом на 01.01.2005 р. склала 0,97%, а прибутковість статутного капіталу – 12,3%, що більше ніж у 2003 році: 0,78% та 9,5% відповідно.

У порівняльній групі банків прибуток зріс на 470 млн. грн.: з 638,2 млн. грн. у 2003 році до 1108,2 млн. грн. у минулому.

За станом на 01.01.2005 структура доходів (в дужках – значення на 01.01.04 року): 69,2% (70,2%) - процентні, 20,2% (21,6%) - комісійні, 10,6% (8,2%) - інші.

Структура процентних доходів: 60,5% (64,3%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 4,6% (3,8%) - від цінних паперів; 18,7% (17,8%) - від операцій з філіями; 3,5% (4,8%) - від розміщення коштів у інших банках; 12,7% (8,9%) - від кредитів фізичним особам; 0,1% (0,4%) - від інших операцій.

Структура витрат: 47,3% (44,2%) - процентні витрати, 36,5% (38,4%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 3,3% (3,3%) - комісійні витрати; 11,2% (11,7%) – утворення резервів; 1,6% (2,3%) - податок на прибуток; 0,1% (0,1%) – непередбачені витрати.

Структура процентних витрат: 41,2% (40,8%) - за коштами фізичних осіб; 29,0% (29,6%) - за операціями з філіями; 7,9% (8,2%) - за коштами інших банків; 14,3% (14,9%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 0,7% (1,9%) - від цінних паперів; 1,5% (1,4%) - за коштами, залученими від НБУ; 1,7% (1,0%) - від коштів небанківських фінансових структур; 3,7% (2,2%) - за іншими операціями.

Поделиться:

Похожие новости:
×