Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

ООО "Юникон Лтд" 28 декабря начнет размещение своих облигаций на сумму 18 млн. грн.

19 ноября 2004 | Сbonds

Оголошення про випуск облігацій Товариства з обмеженою відповідальністю фірми «Юнікон Лтд». Рішення прийнято Загальними зборами учасників ТОВ фірми «Юнікон Лтд» (Емітент), протокол №191 від 8 листопада 2004 р.

Характеристика облігацій: Облігації іменні процентні, що вільно обертаються, звичайні, без додаткового забезпечення, Серія А, форма випуску бездокументарна, загальна сума випуску 18 000 000 гривень, кількість 18 000 штук, номінальна вартість 1 000 гривень.

Порядок розміщення облігацій: термін обігу облігацій 1820 днів, з 28.12.04 р. по 21.12.09 р. Первинний продаж облігацій здійснюється андеррайтером АКБ «Укрсоцбанк» від імені, за дорученням та за рахунок Емітента. Перед початком первинного розміщення АКБ «Укрсоцбанк» приймає від осіб, що бажають придбати облігації, конкурентні пропозиції на купівлю. Конкурентні пропозиції подаються за адресою: 03150, Україна, м.Київ, вул.Ковпака, 29. Запланований курс продажу облігацій складає 100% від номінальної вартості облігацій, а фактично курс продажу визначається попитом та ринковими умовами під час розміщення облігацій, але не менше номінальної вартості. На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною. Початок первинного продажу 28.12.04 р. Закінчення первинного продажу 20.12.09 р. При розміщенні облігацій їх оплата здійснюється покупцем відповідно до укладеного договору купівлі-продажу цінних паперів з емітентом, який представлений андеррайтером АКБ «Укрсоцбанк» шляхом перерахування 100% вартості облігацій на рахунок №29013000990015 в АКБ «Укрсоцбанк», МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019.

Строки та порядок виплати процентного доходу та додаткового процентного доходу за облігаціями і порядок погашення облігацій: Виплата процентного доходу та додаткового процентного доходу за облігаціями, а також погашення облігацій здійснюється в національній валюті України (гривні) через уповноваженого Емітентом Платіжного Агента – АКБ «Укрсоцбанк» на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, власнику – фізичній особі на її поточний рахунок або готівкою через касу АКБ «Укрсоцбанк», власнику – юридичній особі на її поточний рахунок. Проценти за облігаціями нараховуються відповідно до процентних періодів. Кожний процентний період складає 91 календарний день. Виплата процентного доходу та додаткового процентного доходу здійснюється в наступні строки: 29.03.05, 28.06.05, 27.09.05, 27.12.05, 28.03.06, 27.06.06, 26.09.06, 26.12.06, 27.03.07, 26.06.07, 25.09.07, 25.12.07, 25.03.08, 24.06.08, 23.09.08, 23.12.08, 24.03.09, 23.06.09, 22.09.09, 22.12.09 – 22.03.10. Процентний доход та додатковий процентний доход за 1 – 19 процентні періоди сплачується наприкінці відповідного процентного періоду. Виплата процентного доходу та додаткового процентного доходу за 20 процентний період здійснюється одночасно з погашенням облігацій в період з 22.12.09 – 22.03.10 рр.

Процентна ставка за 1-2 процентною виплатою – 16% річних. Процентна ставка за 3-4 процентною виплатою встановлюється Емітентом 13.06.2005 р. Процентна ставка за 5-6 виплатою встановлюється Емітентом 12.12.2005 р., за 7-8 виплатою 12.06.2006 р., за 9-10 виплатою 11.12.2006 р., за 11-12 виплатою 11.06.2007 р., за 13-14 виплатою 10.12.2007 р., за 15-16 виплатою 09.06.2008 р., за 17-18 виплатою 08.12.2008 р., за 19-20 виплатою 08.06.2009 р.

Крім того, Емітент сплачує власнику додатковий процентний доход, який забезпечує підтримку мінімальної доходності у розмірі 11% в еквіваленті доларів США та гарантує збереження номінальної вартості облігації від знецінення у еквіваленті доларів США.

На дату погашення облігацій та/або виплати доходу Платіжний Агент АКБ «Укрсоцбанк» на підставі зведеного облікового реєстру розраховує суми виплати та за рахунок Емітента перераховує власникам облігацій належний їм процентний доход та номінальну вартість на їх поточні рахунки згідно з вимогами діючого законодавства та умовами випуску. Погашення облігацій, виплата доходу та достроковий викуп проводиться за адресою АКБ «Укрсоцбанк»: 03150, Україна, м.Київ, вул.Ковпака, 29. Строк погашення облігацій: з 22.12.2009 року по 22.03.2010 року.

Порядок дострокового викупу облігацій Емітентом: за бажанням власник облігацій має право надати облігації Емітенту для їх дострокового викупу. Ціна дострокового викупу облігацій дорівнює їх номінальній вартості (1000 гривень). Крім цього, Емітент виплачує власнику суму додаткового процентного доходу, який гарантує збереження номінальної вартості облігації від знецінення у еквіваленті доларів США. Достроковий викуп здійснюється за дорученням Емітента через уповноваженого торговця цінними паперами АКБ «Укрсоцбанк» за адресою: 03150, Україна, м.Київ, вул.Ковпака, 29, після другої, четвертої, шостої, восьмої, десятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої та вісімнадцятої процентної виплати протягом 3 (трьох) робочих днів.

Конвертацію облігацій в акції не передбачено.

Поделиться:

Похожие новости:
×