Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

З 29 серпня 2002 року по 30 серпня 2002 року відбудеться аукціон з розміщення облігацій ВАТ “Мономах”. Менеджер проекту - АППБ "Аваль"

23 августа 2002 | ПФТС

Основні характеристики облігацій, що виставляються на аукціон:
Облігації - процентні іменні ;
Форма випуску - бездокументарна;
Номінал - 1 00.00 грн.(Сто гривень 00 копійок);
Плановий обсяг емісії - 500 000.00грн. (П'ятсот тисяч гривень 00 копійок), у кількості 5000 (п’ять тисяч) штук – Серія А;
Терміни обігу облігацій:
Серія А – з 02 вересня 2002 року по 02 вересня 2003 року (365 днів);
Виплата процентного доходу – доход по облігаціях виплачується щокварталу.
Серія А – іменні процентні облігації з гарантованою валютною доходністю по облігаціях в розмірі 12% річних.
Погашення облігацій та виплата доходу здійснюється через уповноваженого торговця цінними паперами (платіжного агента) – АППБ "Аваль". Погашення та виплата доходу по облігаціях здійснюються в національній валюті.


Дата погашення облігацій: 02 вересня 2003 року.
Дати виплати доходу:
Серія А:
перша виплата - 02 грудня 2002 року;
друга виплата – 03 березня 2003 року;
третя виплата – 02 червня 2003 року;
четверта виплата – здійснюється разом із погашенням облігацій 02 вересня 2003 року.
Доход по облігаціях сплачується щокварталу та розраховується наступним чином:Купонний доход = процентний доход + додатковий купон

Метод обчислення:


P%=N*12%*T/365+N*12%*T/365(K2/K1- 1 )
,де:

P% - сума купонного доходу, що підлягає сплаті;
N – номінальна вартість облігації;
К1 - курс долара США у гривнях на день початку розміщення облігацій (офіційний курс НБУ);
К2 – курс долара США у гривнях на день початку погашення облігацій та виплати відсотків (офіційний курс НБУ).
Т – період за який здійснюється виплата відсотків.

Додатково встановлюються граничні обмеження купонної доходності гривневого номіналу облігацій в межах 12%-20% :


N*12%*T/365≤P%=N*12*T/365+N*12%T/365(K2/K1- 1 )≤N*20%*T/365

Додатковий купон виплачується в разі, коли співвідношення (K2/K1-1 )<0. Якщо ж вказане співвідношення менше нуля, то додатковий купон не враховується при розрахунку купонного доходу.

При погашенні:

Виплата при погашенні = Номінал + додаткова вартість номіналу + процентний доход + додатковий купон

З метою захистити інвестора від знецінення номінальної вартості облігацій при її погашенні номінал облігації сплачується із розрахунку:C=N+D, де

С – номінальна сума до погашення;
N – номінальна вартість облігації;
D=N(K2/K1-1 )- додаткова вартість номіналу, що сплачується при погашенні.

Оскільки гривнева доходність облігації обмежена, сума всіх купонних виплат та номіналу облігації не може бути менше 112 грн. та перевищувати 120 грн. на одну облігацію:112 грн. ≤N+D+P1%+P2%+P3%+P4%≤120 грн, де

P1%+P2%+P3%+P4% - загальна сума купонних виплат за 4 квартали.


Особливості проведення аукціону:
До участі в аукціоні допускаються члени ПФТС, що виконують свої членські обов'язки та провели інсталяцію та тестування програми "ПФТС-Аукціон".

Аукціон проводиться засобами програми "ПФТС-Аукціон" (режим "Конкурс") і починається об 1100 годині. Для участі в Аукціоні до 1300 години робочого дня, що передує дню проведення Аукціону, Учасники ПФТС повинні подати в ПФТС замовлення на участь в аукціоні (факсом: (044) 252-85-53) відповідно до наданої Замовником форми.
Застава для участі в Аукціоні не передбачається.
До початку Аукціону Учасники отримують в ПФТС реєстраційне ім'я (логін і пароль) для роботи в програмі "ПФТС – Аукціон".
В ході Аукціону під час реєстрації Учасники надають свої оферти щодо виставленого Замовником котирування засобами ТІС.
Інтервал реєстрації дорівнює 20 хвилин.
При цьому Учасник може бачити лише власні оферти та виставляти декілька оферт у межах одного замовлення.

Акцепт Замовником оферти Учасника передається Учаснику електронним повідомленням в системі і підтверджує згоду Замовника на продаж облігацій на визначених в заявці умовах.
Учасники, оферти яких акцептовані Замовником, зобов'язані укласти з Замовником договір (зразок договору наводиться) на розміщення облігацій на умовах, визначених в заявці, в день здійснення такого акцепту.

Учасники, заявки яких не акцептовані під час проведення Аукціону та умови яких задовольняють оголошеній єдиній доходності, можуть під час первинного розміщення облігацій, укласти договір купівлі-продажу з Замовником на суму, визначену в заявці.


Поделиться:

Похожие новости:
×