Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Аналитика и комментарии по рынку

Подождите, пожалуйста

Источник

Выбрать все
вклвыкл
 / 
 • ICU
 • Eavex Capital
 • Empire State Capital Partners
 • Magister Capital
 • Metinvest
 • SP Advisors
 • АБ Пивденный
 • Адамант Капитал (Украина)
 • Конкорд Кепитал
 • Министерство финансов Украины
 • НРА Рюрик
 • ОТП Банк (Украина)
 • ПУМБ
 • Райффайзен Банк Аваль
 • Сбербанк (Украина)
 • Сбондс-Украина
 • УкрСиббанк
 • Экспертно-аналитический центр Оптима
Страна /
Дата
Тип /
Выбрать всеСбросить все
Тематика /
Выбрать всеСбросить все
Язык /
Выбрать всеСбросить все
Сбросить форму
Источник Комментарий
12 октября 2018
ICU Bond Market Insight -- MoF preparing for repayments
Описание
After a break, the MoF held another unscheduled auction yesterday offering two-month, local-currency bills, and three bills denominated in US dollars with four-month, eight-month, and 16-month maturities. FX reserves were increased in government accounts prior to large repayments scheduled for the next two weeks; however, this auction will not solve all the MoF's FX needs.
ICU Аналітика по облігаціях -- Мінфін готується до виплат
Описание
Після тривалої перерви учора Міністерство фінансів провело позачерговий аукціон з розміщення 2-місячних гривневих облігацій та трьох випусків валютних ОВДП з термінами обігу від чотирьох до шістнадцяти місяців. Це дозволило покращити запас іноземної валюти перед погашеннями валютних інструментів у наступні два тижні, але це не вирішує питання валютних виплат повністю. 
10 октября 2018
ICU Bond Market Insight -- MoF increases borrowings
Описание
As expected, yesterday's auction resulted in an increase in borrowings, and rates increased for some instruments. Total budget proceeds were UAH1.5bn, US$127m, and EUR30m, which is very positive prior to large debt repayments. The Ministry's decision to hold rates unchanged when demand was very low brought about yesterday's result. With larger demand, the MoF moved rates up last week and continued this movement yesterday.
ICU Аналітика по облігаціях -- Мінфін збільшує запозичення
Описание
Учорашній аукціон очікувано приніс збільшення фінансування, що супроводжувалося підвищенням відсоткових ставок за окремими інструментами. Загалом бюджет отримав 1.5 млрд грн, $127 млн та 30 млн євро, що є доволі суттєвим надбанням напередодні значних валютних виплат. Політика Міністерства фінансів протягом вересня дала свої результати -- отримавши більш вагомий попит відсоткові ставки рушили догори і це принесло додаткове збільшення попиту. 
09 октября 2018
ICU Weekly Insight -- NBU satisfied with stress tests
Описание
NBU is satisfied with the results of the 2018 stress tests (ST) and assets quality review (AQR) of the Ukrainian banking system. Only eight banks require capital injections totaling UAH6.1bn under the base-case scenario.
08 октября 2018
ICU Фінансовий тижневик -- НБУ задоволений стрес-тестами
Описание
Національний банк України задоволений результатами стрес-тестів 2018 року (СТ) та оцінки якості активів (AQR) української банківської системи. Лише 8 банків потребують докапіталізації на загальну суму 6.1 млрд грн за базовим сценарієм.
03 октября 2018
ICU Bond Market Insight -- Yields and proceeds up
Описание
Large domestic debt repayments scheduled for October and November have encouraged the Ministry of Finance to take more radical actions in the primary bond market, and to change its view on interest rates. Yesterday, the MoF borrowed more funds than during the last month: x2.5 more in local currency and x1.4 in FX. Cut-off rates were increased for three out of five offered bonds: for the three-month and two-year local-currency bills, and for the nine-month USD-denominated bills. 
ICU Аналітика по облігаціях -- Ставки та запозичення зросли
Описание
Значні виплати з погашення ОВДП, які необхідно здійснити у жовтні-листопаді, почали спонукати Міністерство фінансів до більш радикальних дій на первинному ринку і до зміни бачення відсоткових ставок за даними цінними паперами. Це дозволило залучити учора більше коштів ніж за весь вересень: у 2.5 рази - гривневих та у 1.4 рази - валютних. Зміни відсоткових ставок стосувалися трьох з п'яти запропонованих випусків облігацій: 3-місячних та дворічних - гривневих та 9-місячних - валютних. 
02 октября 2018
ICU Weekly Insight -- State budget performance improved
Описание
As of the end of August, state budget execution has improved significantly compared with the first half of 2018. We expect that by the end of the year, the government will be able to keep the budget deficit within the planned 2.5% of GDP.
01 октября 2018
ICU Фінансовий тижневик -- Виконання бюджету покращилось
Описание
За підсумком восьми місяців 2018р. ситуація з виконанням державного бюджету значно покращилася у порівнянні з 1півр.2018. Ми очікуємо, що до кінця року уряд зможе утримати дефіцит бюджету в рамках запланованих 2.5% ВВП.
27 сентября 2018
ICU Economic Insight-UkrFinForum-2018: On the eve of 2019 elections and IMF deal
Описание
ICU's 5th annual Ukrainian Financial Forum took place in Odesa on 20-21 September. As in previous years, world-famous speakers from politics, industry, and academia discussed Ukraine's achievements and pending reforms. However, this time, more attention was on the global macroeconomic situation, international trade issues, new trends in asset management and investment, and Ukraine's venture-capital landscape and startup potential. In many cases, Ukraine's 2019 elections and negotiations with the IMF dominated the discussion.
26 сентября 2018
ICU Bond Market Insight -- In looking for a compromise
Описание
The regular primary auction resulted in unchanged yields that the MoF uses for the bids acceptance, and low budget proceeds. But this week, we also saw a decline in demand, which is not positive for the Ministry prior to large debt repayments. 
ICU Аналітика по облігаціях -- Пошук компромісу триває
Описание
Черговий первинний аукціон завершується незмінністю відсоткових ставок, за якими Міністерство фінансів задовольняє попит, -- і незначними надходженнями до бюджету від ОВДП. При цьому обсяг попиту скорочується, що наразі не може бути позитивним явищем для Мінфіну напередодні значних виплат за валютними інструментами.
ICU Weekly Insight -- Real GDP rises 3.8% YoY in 2Q18
Описание
The State Statistics Service improved its estimate of the real GDP growth in 2Q18 by 0.2ppt to 3.8% YoY and 1% QoQ SA. Ukraine's economy will expand 3.5% in 2018 thanks to solid domestic demand, further growth of investments, and favourable external conditions.
ICU Фінансовий тижневик -- Реальний ВВП виріс на 3.8% р/р у 2кв18
Описание
Держстат покращив оцінку росту ВВП на 0.2 в.п., до 3.8% р/р та 1% кв/кв (с/с дані) у 2кв18р. Економіка України виросте на 3.5% р/р у 2018р. на тлі значного споживчого попиту, подальшого росту інвестицій та сприятливих зовнішніх умов.
19 сентября 2018
ICU Bond Market Insight -- Market insists on compromise
Описание
Yesterday's demand for new bonds slightly tightened with interest rates correcting to a lower level, but many bids were with rates above the cut-off level. This caused a low amount of budget proceeds to be raised, significantly lower than demand. As the result, the MoF received US$4m and UAH142.8m of proceeds, which was less than last week. 
ICU Аналітика по облігаціях -- Ринок наполягає на компромісі
Описание
Учора попит на ОВДП трошки зменшився, з корекцією ставок у заявках у бік зменшення. Проте за низкою інструментів дохідності у заявках залишаються вище рівня відсікання, тож запозичення знову були значно меншими від запропонованого ринком обсягу коштів. У підсумку Міністерство фінансів отримало $4 млн та 142.8 млн гривень, що значно менше рівня минулого тижня. 
ICU Weekly Insight -- IMF may exchange Ukraine's programme
Описание
Exchange of the current EFF programme with a stand-by facility significantly lowers risk of Ukraine's ability to service external debt in 2018-19.
18 сентября 2018
ICU Фінансовий тижневик -- МВФ може змінити програму для України
Описание
Заміна програми EFF на програму Stand-by значно знижує ризики обслуговування Україною зовнішнього боргу у 2018-19рр. і дозволяє уникнути значного одноразового підвищення цін на газ для населення.
В разделе комментарии публикуются ежедневные аналитические комментарии, еженедельные и специальные обзоры от ведущих инвестиционных банков по следующим темам: макроэкономика, денежный рынок, облигации и еврооблигации, синдицированные кредиты и векселя. Доступен поиск комментариев по тематике, источнику, ключевым словам, периодичности публикации обзоров. Предусмотрена возможность настроить автоматическую отправку на почту интересующих вас комментариев по конкретному источнику.
×